T 050/20.93.81 
Tavernier Classic Cars
Vervanging uitlaat

Vervanging uitlaat

Het uitlaatsysteem van uw wagen vervult een aantal belangrijke functies. De uitlaat voorkomt geluidshinder door het lawaai van de motor te dempen, verbetert de prestaties van de motor door de juiste tegendruk te bieden en vermindert de milieubelasting door via een chemische reactie schadelijke stoffen in onschadelijke om te zetten. Om deze taken, naar behoren te kunnen vervullen is het belangrijk dat het uitlaatsysteem nauwkeurig volgens fabrieksspecificaties is samengesteld.

Alleen als u een originele uitlaat laat monteren weet u echt zeker dat deze aan alle voorwaarden voldoet om optimaal te functioneren.

Het binnenwerk van een uitlaat is van doorslaggevend belang voor een juiste werking van een uitlaatsysteem. Indien het binnenwerk van de uitlaat niet correct is, zorgt het systeem voor een te hoge of te lage tegendruk. In beide gevallen levert dit schade aan kleppen, katalysatoren, lambdasensoren, bougies en overige motordelen. Het is daarom van groot belang dat alleen gehomologeerde uitlaatdelen worden gemonteerd want vooral op gebied van uitlaten worden nogal eens goedkope imitatieproducten aangeboden.

De uitlaat is uit meerdere delen samengesteld zodat meestal niet het complete systeem hoeft te worden vervangen. Het meest kwetsbare deel is de achterste demper. Die kan wel eens met een stoeprand of verkeersdrempel in aanraking komen en is gevoeliger voor roest omdat er altijd condens in neerslaat die slecht verdampt door de relatief lage temperatuur in dit gedeelte.

Korte ritten zorgen voor de meeste slijtage. De vereiste temperatuur voor een goede werking van de katalysator wordt pas bereikt na een vijftal kilometer constant rijden.Tot dat moment slaat er veel verzuurde condens neer in het systeem die het binnenwerk van de uitlaat aantast. Ook veelvuldig stoppen en optrekken of bij korte ritten en de motor veel aan- en uitzetten veroorzaken grote temperatuurverschillen en kunnen metaalmoeheid veroorzaken en de uitlaat aantasten.

Bij ons kan u terecht voor al uw uitlaatproblemen. Wij zorgen voor een vakkundige oplossing!

Aantal keer bekeken (1777)/Reacties (0)

Tavernier Zedelgem |  powered by duotix |   |  Inloggen