T 050/20.93.81 
Tavernier Classic Cars
Airco onderhoudsbeurt

Airco onderhoudsbeurt

Uit onderzoek blijkt dat ‘frisse bestuurders’ tot dertig procent minder vaak betrokken zijn bij een wagen-ongeval. Het bewijst dat een goed werkende airconditioning van belang is.

Maar bent u zich ervan bewust dat elke airconditioning regelmatig onderhoud nodig heeft om optimaal te kunnen presteren? Bovendien bepaalt dit de kwaliteit van de lucht die u inademt. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende koud middel in het systeem aanwezig is, er lekkage is opgetreden of vervuiling ontstaat. 

Hoewel bij vrijwel alle wagens jaarlijks een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd blijkt de koeling bij sommige dealers als het garagebedrijf onderbelicht.

Voor een optimale werking van het systeem is het dus belangrijk jaarlijkse controle te laten uitvoeren en eventueel preventief onderhoud te doen

Voor meer informatie contacteer ons »

De Airco Service van Volkswagen

Testen van het koelvermogen

Elk airconditioningsysteem bevat een koelgas dat moet zorgen voor de nodige koeling. Jaarlijks lekt echter een kleine hoeveelheid van dat koelgas zodat na een tijd deingeblazen lucht trager gekoeld wordt en uw airco dus minder efficiënt werkt.

Het reinigen van de watervangbak

Vóór de voorruit van uw wagen bevindt zich een opvangbak waarlangs het regenwater kan weglopen. In deze kunnenzich evenwel stofdeeltjes, bladeren enz… ophopen waardoorde afl open verstopt geraken en het water niet weg kan.

Het ontsmetten van de verdamper

De vochtige omgeving rond de verdamper geeft aanleiding tot vorming van micro-organismen. Hierdoor kunnen onaangename geuren waargenomen worden. Door het reinigen van de verdamper wordt dit vermeden.

Het reinigen van de condensor

De condensor staat vóór de radiator in het motorcompartiment en heeft bijna een direct contact met de rijlucht. Ophoping van bladeren en ander rijvuil kunnen leiden tot een verminderd koelvermogen. Een visuele controle (steenslag) met reinigen van de condensor is eveneens een must.

Het testen van de condensafloop

Deze controle heeft tot doel na te gaan of de afloop van de verdamper, het geproduceerde water (condens door airco) vlot kan laten evacueren teneinde aandamping van de ruiten te vermijden.Tip! Het regelmatig laten controleren van uw airco door ons is aangeraden. Airco-onderhoud wordt niet standaard meegenomen bij een onderhoudsbeurt.

Aantal keer bekeken (3627)/Reacties (0)

Tavernier Zedelgem |  powered by duotix |   |  Inloggen